Ի՞նչ է հարթակը
 

  • EPIC-ը նախ և առաջ կրթական նախագիծ է, որն իրենից ներկայացնում է ուսանողների՝ ֆորմալ և միևնույն ժամանակ ոչ ֆորմալ կրթություն առաջարկվող համապատասխան թեմաներով՝ հարթակներով։ Ուսուցման ամենատարբեր մեթոդներ ներառող և համախմբող հարթակներից յուրաքանչյուրում մասնակիցները բացի մասնագիտական դասընթացներից, թրեյնինգներից, սեմինարներից ու ֆորումներից, իրականացնում են այդ թվում գործնական աշխատանքներ, ինչպես նաև կարող են ներակայացնել սեփական նախագծերը: Միևնույն ժամանակ ուսուցումը համատեղվում է ակտիվ հանգստի հետ։

    Ընտրե՛ք ձեր հարթակը և դարձե՛ք EPIC նախագծի մի մասնիկը։

  •